Dieetbegeleiding

 

Dieetlust is de expert op het gebied van voeding en dieet voor jong en oud.
Uw patiënten kunnen bij Dieetlust terecht op de spreekuurlocatie in Hoorn (Grote Waal). Heeft uw patiënt echter een verminderde mobiliteit? Dan komt Dieetlust graag bij uw patiënt op huisbezoek in West-Friesland en omstreken.

verwijs-icoontjes

Bij Dieetlust kunnen uw patiënten terecht voor dieetadvies bij onder andere:

 • ongewenst gewichtsverlies of ondervoeding
 • afbuigende groeicurve of groeiachterstand
 • ondergewicht of overgewicht/obesitas
 • prikkelbare darm syndroom (PDS)
 • glutenintolerantie (Coeliakie)
 • hypercholesterolemie
 • bariatrische chirurgie
 • hypertensie
 • kauw- en slikproblemen
 • drink- en sondevoeding
 • Multiple Sclerose (MS)
 • ziekte van Parkinson
 • lactose-intolerantie
 • dementie
 • oncologie
Heeft u een andere hulpvraag? Neem dan even contact op.

Wanneer verwijzen naar de diëtist?

 

Verwijzen naar de diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van uw patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek kunt u per aandoening vinden op welk moment het gewenst is dat een patiënt wordt verwezen naar de diëtist en welke gegevens de diëtist nodig heeft voor een goede dieetbehandeling.

Verwijsbrief

 

De diëtist is direct toegankelijk. De meeste zorgverzekeraars vergoeden ‘Directe Toegankelijkheid Diëtetiek’ indien er sprake is van een medische indicatie. Om zeker te zijn van vergoeding en omdat een verwijsbrief aanvullende nuttige informatie kan bevatten, adviseert Dieetlust aan cliënten om een verwijsbrief bij hun arts te vragen. Voor een aanvraag van een huisbezoek is er altijd een verwijsbrief noodzakelijk om in aanmerking voor vergoeding te komen.

 

Wilt u bij het invullen van uw verwijsbrief voor een huisbezoek ervoor zorgen dat er staat aangegeven dat een huisbezoek gewenst is? U kunt daarvoor uw eigen verwijsbrief gebruiken of de verwijsbrief van Dieetlust downloaden en afdrukken.

 

Dieetlust kan ervoor zorgen dat u verwijsbrieven van Dieetlust per post ontvangt. Ook kunt u flyers en/of visitekaartjes van Dieetlust ontvangen. Neem daarvoor contact op.

Werkwijze

 

Nadat er contact is geweest tussen de diëtist en uw patiënt, streeft Dieetlust ernaar om binnen een week een afspraak te hebben ingepland voor een intakegesprek met uw patiënt. Na het intakegesprek stelt de diëtist een beginrapportage op, welke naar u verstuurd zal worden. Bij tussentijdse bijzonderheden, langdurige behandeling of indien gewenst ontvangt u een tussentijdse rapportage. Als de behandeling wordt beëindigd ontvangt u een eindrapportage.

 

Andersom stelt Dieetlust het zeer op prijs als u tussentijdse bijzonderheden, zoals laboratoriumuitslagen of nieuwe diagnostiek doorgeeft.

Mocht u vragen hebben waarbij Dieetlust u van dienst kan zijn, wilt u kennismaken of overleggen? Dan kunt u altijd contact opnemen.