Uw dieetconsult wordt vergoed

 

Dieetlust heeft voor 2019 een contract met alle zorgverzekeraars, een dieetconsult bij Dieetlust wordt dus vergoed. Vanuit uw basisverzekering wordt maximaal 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar vergoed voor gecontracteerde zorgaanbieders. Daarna kan het zijn dat er vanuit uw aanvullende verzekering nog extra tijd wordt vergoed. De vergoeding gaat altijd eerst ten koste van het eventuele openstaande eigen risico.

 

Om zeker te zijn van vergoeding voor uw dieetconsult adviseert Dieetlust om een verwijsbrief bij uw arts aan te vragen. Via uw zorgverzekeraar kunt u nagaan welke voorwaarden uw zorgverzekeraar stelt en of uw eventuele aanvullende verzekering extra tijd vergoedt. De website van ZorgWijzer kan u daarbij tevens helpen.

 

Wilt u meer weten over bijvoorbeeld vergoeding en verwijzing? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact op met Dieetlust.

Behandeltijd

 

De behandeltijd die Dieetlust in rekening brengt bestaat uit de tijd die u bij de diëtist heeft doorgebracht (directe tijd) vermeerderd met de tijd die de diëtist eventueel heeft besteed aan werkzaamheden waarbij u niet aanwezig was (indirecte tijd), zoals een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt gefactureerd in eenheden per kwartier. Daarnaast wordt er per huisbezoek een uittoeslag in rekening gebracht.

 

Onderstaande tarieven gelden indien de maximaal gecontracteerde aantal behandeluren zijn overschreden of bij niet nagekomen consulten.

Pinbetaling mogelijk.

Eerste consult (ca. 60 minuten)

€ 70

Eerste consult aan huis (ca. 60 minuten)

€ 70 + € 22,50 uittoeslag

Vervolgconsult (ca. 30 minuten)

€ 35

Vervolgconsult aan huis (ca. 30 minuten)

€ 35 + € 22,50 uittoeslag

Telefonisch-/mailconsult, individueel dieetvoorschrift of administratieve handelingen (per 15 minuten)

€ 17,50

Denkt u er aan dat u bij het eerste consult een geldig legitimatiebewijs, het pasje van uw zorgverzekeraar en eventueel uw verwijsbrief paraat heeft?