Je dieetconsult wordt vergoed

 

Dieetlust heeft voor 2020 een contract met alle zorgverzekeraars, een dieetconsult bij Dieetlust wordt dus vergoed. Vanuit je basisverzekering wordt maximaal 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar vergoed voor gecontracteerde zorgaanbieders. Daarna kan het zijn dat er vanuit je aanvullende verzekering nog extra tijd wordt vergoed. De vergoeding gaat altijd eerst ten koste van het eventuele openstaande eigen risico.

 

Een verwijsbrief is meestal niet meer nodig. De diëtist heeft de wettelijke bevoegdheid om patiënten te behandelen zonder dat daar nog een verwijsbrief voor nodig is (Directe Toegankelijkheid Diëtetiek). Dit gebeurt door middel van een screening, waarbij de diëtist inventariseert of er alarmerende signalen zijn en of je klacht en hulpvraag wel binnen het domein van de diëtetiek vallen. Voor een huisbezoek (i.v.m. medische redenen) is altijd een verwijsbrief nodig, waarop vermeld staat dat een huisbezoek gewenst is.
Via je zorgverzekeraar kun je nagaan of je zorgverzekeraar voorwaarden stelt en of je eventuele aanvullende verzekering extra tijd vergoedt. De website van ZorgWijzer kan daarbij tevens helpen.

 

Wil je meer weten over bijvoorbeeld vergoeding en verwijzing? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact op met Dieetlust.

Behandeltijd

 

De behandeltijd die Dieetlust in rekening brengt bestaat uit de tijd die je bij de diëtist hebt doorgebracht (directe tijd) vermeerderd met de tijd die de diëtist eventueel heeft besteed aan werkzaamheden waarbij je niet aanwezig was (indirecte tijd), zoals een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt gefactureerd in eenheden per kwartier. Daarnaast wordt er per huisbezoek een uittoeslag in rekening gebracht.

 

Onderstaande tarieven gelden indien de maximaal gecontracteerde aantal behandeluren zijn overschreden of bij niet nagekomen consulten.

Pinbetaling mogelijk.

Eerste consult (ca. 60 minuten)

€ 70

Eerste consult aan huis (ca. 60 minuten)

€ 70 + € 22,50 uittoeslag

Vervolgconsult (ca. 30 minuten)

€ 35

Vervolgconsult aan huis (ca. 30 minuten)

€ 35 + € 22,50 uittoeslag

Telefonisch-/mailconsult, individueel dieetvoorschrift of administratieve handelingen (per 15 minuten)

€ 17,50

Denk je er aan dat je bij het eerste consult een geldig legitimatiebewijs, het pasje van jouw zorgverzekeraar en eventueel je verwijsbrief paraat hebt?