Illustratie van vegan koekjes.

Privacy- en cookieverklaring

Dieetlust gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring

Als u gebruik maakt van diensten van Dieetlust dan heeft Dieetlust gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:
  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig

Dieetlust heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doet Dieetlust alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaart Dieetlust uw gegevens?

Dieetlust bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Dieetlust verstrekt uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan de verwijzer/huisarts of een overdracht naar een andere instelling). Dieetlust heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Dieetlust verstrekt uw gegevens uitsluitend aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Dieetlust een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Dieetlust blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dieetlust.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat, hiervoor is legitimatie altijd noodzakelijk.

Beveiliging

Dieetlust neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via 06-57987452 of info@dieetlust.nl.

Cookieverklaring

Tijdens een bezoek aan deze website worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden zogenaamde cookies ingezet. Hieronder volgt een korte uitleg over welke informatie er precies wordt verzameld via cookies en wat er mee wordt gedaan, waarom dit noodzakelijk is en via welke (externe) websites deze gegevens worden verzameld. Tot slot volgt een korte uitleg over wat u kunt doen als u liever geen of niet alle cookies wenst te accepteren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens een bezoek aan websites via uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

Hoe werken cookies?

Er zijn grofweg twee typen cookies te onderscheiden. Cookies die zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website, de zogenaamde functionele cookies. Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van inloggegevens, een gekozen (taal)instelling of geplaatste bestellingen. Functionele cookies zijn het type cookies die veel gemak bieden, met name bij het gebruik van websites die u vaker bezoekt.

Naast deze functionele cookies is er nog een tweede type cookies. Deze cookies analyseren (anoniem) uw surfgedrag en worden veelal gebruikt om uw bezoek op een website te analyseren (aantallen bezochte pagina’s, klikpatronen, browsergebruik etc.). Deze cookies brengen voordelen voor u mee. De cookies kunnen namelijk worden gebruikt om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Beleid met betrekking tot inzet cookies

Het is belangrijk om te weten dat de cookies die Dieetlust inzet primair zijn bedoeld om op hoofdlijnen uw surfgedrag vast te leggen en te analyseren. Dieetlust analyseert uw surfgedrag dus niet op individueel niveau en verzamelt dan ook geen persoonsgegevens.

Wel wordt op deze website gebruik gemaakt van een beperkt aantal diensten van derden — waaronder de social media plug-ins Facebook en LinkedIn. Deze diensten en plug-ins worden onder andere ingezet voor het delen van content op andere sociale platformen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies die de betreffende leveranciers van die diensten in staat stellen meer op individueel surfgedrag analyses te doen. Uw privacy dient hierbij uiteraard zoveel mogelijk te worden beschermd.

Dit cookiebeleid is overigens alleen van toepassing op de cookies van Dieetlust. Het gebruik van cookies door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen cookie- en privacybeleid. Dieetlust maakt geen gebruik van – en heeft geen toegang tot deze cookies en de informatie die daarmee wordt verzameld.

Liever geen cookies toestaan?

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst Dieetlust u naar het ‘Help’-menu van uw browser voor het instellen van uw cookievoorkeuren.

Als u het plaatsen van cookies helemaal onmogelijk maakt door uw browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u geen gebruik kunt maken van alle diensten.

Google Analytics

Dieetlust volgt de pagina’s die u bezoekt via Google Analytics. Dieetlust verzamelt geaggregeerde gegevens om te controleren hoe deze website functioneert en hoe Dieetlust uw online-ervaring kan verbeteren. Dieetlust deelt geen informatie met Google en alle door Dieetlust gebruikte IP-adressen zijn anoniem. Het privacybeleid van Google is in te zien op: www.google.com/privacypolicy.html

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Dieetlust en van derden rusten. Zo zijn foto’s, teksten en overige grafische vormgeving van deze website auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Dieetlust, (onderdelen van) deze website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen aan te brengen in (onderdelen van) deze website.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Dieetlust behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen.

Meer informatie

Als je vragen heeft over het gebruik van uw gegevens door Dieetlust dan kunt u contact opnemen met Tanja Schouten-Kolvers via 06-57987452 of info@dieetlust.nl. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Illustratie van een koe met kalfje in een weide.
× Whatsapp je vraag