Behandelovereenkomst

Ik geef toestemming voor het registreren van mijn gegevens, te weten mijn persoonsgegevens en de besproken informatie tijdens een consult. De gegevens worden geregistreerd voor het kunnen bieden van een optimale dieetbehandeling. Deze gegevens zullen conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 15 jaar bewaard worden. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik heb ten alle tijden recht op inzage, correctie, aanvulling of vernietiging van het dossier.

Bestelgeschiedenis

Ik geef toestemming voor het inzien van mijn bestelgeschiedenis wanneer ik gebruik maak van dieetpreparaten.

Kosten

Wanneer mijn verzekering de kosten van de behandeling(en) niet (meer) dekt, worden de kosten op mij verhaald. Bijvoorbeeld wanneer de maximale vergoeding is bereikt en er geen aanvullende verzekering is.

Verhinderd

Wanneer ik verhinderd ben, meld ik me tenminste 24 uur voor mijn afspraak af. Indien de te annuleren afspraak op een dag na het weekend of feestdag valt, meld ik mij minimaal de werkdag ervoor, voor 12:00 uur, af. Dit kan per e-mail (info@dieetlust.nl), telefonisch of door een voicemailbericht in te spreken (06-57987452). De behandeling wordt dan niet in rekening gebracht. Bij niet of te laat afmelden zal het consult bij mij in rekening gebracht worden. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Overleg

Ik geef toestemming voor overleg met derden (huisarts, verwijzer, e.d.), indien dit voor het behandelproces noodzakelijk is.

Patient Reported Experience Measure (PREM)

Ik geef toestemming dat mijn gegevens aan een extern meetbureau worden verstrekt, zodat ik kan worden benaderd voor deelname aan de PREM paramedische zorg. Te weten mijn naam, geslacht, geboortedatum, adres, emailadres, telefoonnummer, naam van mijn zorgverzekeraar, datum van mijn laatste behandeling, totaal aantal behandelingen en diagnosecode.

Ik geef toestemming om door een extern meetbureau per email en/of SMS benaderd te mogen worden om de vragenlijst PREM paramedische zorg in te vullen.

Ik geef toestemming om de uitkomsten van de PREM-meting op ZorgkaartNederland te publiceren.

Algemene- en betalingsvoorwaarden

Ik ga akkoord met de algemene- en betalingsvoorwaarden van Dieetlust.

U bent ten alle tijden bevoegd tot het intrekken van de verleende toestemming.

Illustratie van een koe met kalfje in een weide.
× Whatsapp je vraag